Aktualne informacje

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. działa jako Pośrednik Finansowy (Wykonawca wg. PZP) Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. (Zamawiajacy wg. PZP) którego jedynym wspólnikiem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości, na podstawie Umów Operacyjnych, udziela pożyczek na inwestycje i rozwój MSP w województwie pomorskim. Pożyczki są udzielane firmom także na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis

Fundusz został powołany w grudniu 2012r  (formalna rejestracja lutym 2013r) z inicjatywy i przy udziale przedsiębiorców działających na terenie regionu kaszubskiego. Przedsiębiorcy ci upatrują ogromne możliwości rozwoju firm, a poprzez to regionu w którym działają, przy udziale środków zwrotnych zarównotych unijnych (UE) jak i wojewódzkich. 

Kapitały Funduszu pochodzą głównie od lokalnych przedsiębiorców i jednym z celów Funduszu jest także pozyskiwanie do współpracy kolejnych przedsiębiorców.

 

Podstawowym celem Funduszu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm działających w woj. pomorskim, skupionych głównie na terenie Kaszub, poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania zewnętrznego m.in. w drodze udzielania pożyczek według metodologii tzw. mikrofinansowania. Najnowsze pożyczki wspierają przedsiębiorców w eksporcie i inwestycjach (nieruchomość dla biznesu). Okres spłaty tych pożyczek to nawet 10 lat.  


Wieloletnie doświadczenie pracowników Funduszu, w zakresie analizy ryzyka kredytowego oraz finansowania mikro, małych i średnich firm zapewnia sprawną dystrybucję wsparcia oferowanego w ramach instrumentów inżynierii finansowej skierowanej dla tego segmentu rynku.

 

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.


Działasz na terenie woj. pomorskiego?

Masz firmę i chcesz ją rozwijać?

Założyłeś działalność i potrzebujesz środków finansowych na rozwój?

Marzysz o własnej firmie, ale brakuje Ci pieniędzy na start?

Banki odmawiają Ci finansowania (bo zbyt krótko prowadzisz działalność, nie masz historii kredytowej, wymaganych przez Bank zabezpieczeń lub wiarygodności)?

 Potrzebujesz informacji nt możliwości wsparcia środkami z UE? 
 
Nie chcesz czekać miesiącami na przyznanie dotacji?

Otrzymałeś dotację lecz masz kolejne potrzeby/pomysły inwestycyjne i rozwojowe...

Skontaktuj się z nami - doradzimy, pomożemy Ci.

Weź pożyczkę ze środków publicznych Województwa Pomorskiego z pomocą de minimis w Kaszubskim Funduszu Przedsiębiorczości S.A.